15.00
Từ khoá: thất ngôn (12)
Đăng ngày 18/04/2022 11:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Pham Thai Ha vào 18/04/2022 11:05, số lượt xem: 126

Chúc ngày hai ba- sinh nhật Mẹ
Chẳng vàng chẳng bạc chỉ có hoa
Vượt qua bảy chục, tam thập nữa
Vững ngang Tùng Bách- chẳng rời xa...

Con cháu mừng Mẹ vượt lai hy
Thất thập xưa nay, chẳng cần gì
Những mong ríu rít và quần tụ
Hạnh phúc tự tại, sống vô vi...

Mừng sinh nhật Mẹ thời cô vy
Có Bánh, trà thơm và hoa hồng
Thơm thảo, cháu con từ xa chúc
Bách niên Mẹ khoẻ mới an lòng...

23/3/2022
Sinh nhật Mẹ 72 tuổi
(Các cháu nội/ ngoại gọi điện chúc mừng Mẹ từ xa do covid)