Có rất nhiều khoảnh khắc
Thất vọng và bất lực
Chỉ ước sao quên đi
Những tủi hờn buồn bực.

Cuộc sống bận mưu sinh
Rút bòn mọi sinh lực
Tuổi thanh xuân vụt mất
Cả giây phút riêng tư.

Cuộc sống vốn vô tư
Không vì ai dừng lại
Không vì than phiền mãi
Mà khắc nghiệt bớt đi.

Cuộc sống theo thiên di
Mình nên tự thay đổi
Ngày nối ngày - tiếp nối
Chọn niềm vui riêng mình.

Cứ như nước mà sống
Linh hoạt chẳng quay đầu
Cứ như hoa xương rồng
Đâm rễ tìm nước mát.

Kệ thiên nhiên thử thách
Kệ vũ trụ đổi thay
Thông tuệ mới là hay
Bình thản qua năm tháng.

6/5/2022