(Ngắm tranh Gia đình ngư dân của giáo sư Lương Xuân Nhị)

Tranh này phác hoạ cảnh nhà ai
Lối vẽ màu pha đắm đắm hoài
Vợ thẹn mân mê tà áo mỏng
Chồng e khẩy khẩy gấu quần bai
Thằng cu chổng đít xoay thanh nứa
Cái hĩm cong môi ngửa gót hài
Gió cát vờ ôm tình mọng chín
Biển chiều chuếnh choáng buổi tàn phai.