15.00
Từ khoá: thất ngôn (12) hạ (5) tứ tuyệt (8)
Đăng ngày 27/12/2020 20:32, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 03/01/2021 09:27, số lượt xem: 203

Hạ lai cô vân độc ô yết
Mệnh bạc phận hẩm thĩ ai thán
Oán thân noạ nhân tâm sạ hoảng
Bất vương lệ, bất vương sầu bi