Khảy ngón kim kiều bước đến mau,
Ai rằng Cực Lạc cách xa nào?
Di Đà cười mỉm tay vàng đón,
Khen ở Ta Bà giới hạnh cao.


Nguồn: Mấy đoá sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)