19/07/2024 01:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (Mạc đạo tây phương lộ chính dao)
無題(莫道西方路正遙)

Tác giả: Phật An pháp sư - 佛安法師

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 26/07/2017 16:18

 

Nguyên tác

莫道西方路正遙,
只今彈指上金橋。
彌陀接引微微笑,
贊爾娑婆戒行高。

Phiên âm

Mạc đạo tây phương lộ chính dao,
Chỉ kim đàn chỉ thượng kim kiều.
Di đà tiếp dẫn vi vi tiếu,
Tán nhĩ ta bà giới hạnh cao.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Khảy ngón kim kiều bước đến mau,
Ai rằng cực lạc cách xa nào?
Di Đà cười mỉm tay vàng đón,
Khen ở ta bà giới hạnh cao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phật An pháp sư » Vô đề (Mạc đạo tây phương lộ chính dao)