Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bùi Xương Trạch (1 bài)
- Đàm Văn Lễ (2 bài)
- Nguyễn Bảo (15 bài)
- Vũ Quỳnh (3 bài)
- Trần Bảo (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Mai Xuân Hải (1 bài)
Tạo ngày 10/04/2020 08:49 bởi hongha83
Phạm Trí Khiêm 范智謙 (1451-?) người xã An Tráng, huyện Lang Tài (nay thuộc huyện Gia Lương), tỉnh Bắc Ninh. Năm 34 tuổi, đỗ Hoàng giáp khoa Giáp Thìn Hồng Đức 15 (1484) đời vua Lê Thánh Tông. Ông làm quan đến Đông các hiệu thư. Ông tham gia hội Tao đàn nhị thập bát tú.