Giáp vàng gươm sắt gánh gian lao
Hơi thở vút trời sánh “tứ hào”
Hùng dũng tướng quân gươm chỉ thẳng
Đường đường học sĩ bút vung cao
Rắn xanh tay áo lòng phơi phới
Hạc tía mây trời lượn thấp cao
Bút thánh tung hoành ngời Bắc Đẩu
Tiểu thần vâng hoạ thẹn làm sao!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)