Ngọn lá bay trên đường tà dương
Tiếc thu nên lá chửa thôi hường
Năm sau mây có về trên bãi
Khóc lá vàng nhỏ xuống hạt sương.


Nguồn: Mùa thu trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007