Xưa em là kiếp chim,
Chết mục trên đường nhỏ
Anh làm cội băng mai,
Để tang em, chờ mấy thuở
Xưa em làm kiếp lá,
Rụng xuống lòng suối thu
Anh làm mưa tháng bẩy,
Đôi hàng lệ ướt tương tư

Xưa em làm kiếp hoa,
Chết rũ trong nội cỏ
Anh làm giọt sương sa,
Sầu thương em, lệ anh nhỏ
Xưa em làm kiếp gió,
Hay có làm kiếp mây
Anh làm chim chích choè,
Trên đầu gậy, anh hát ca

A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!
A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!

Xưa em làm kiếp ao,
Ưu tư mùa cuối Hạ
Anh làm chim bói cá,
Đậu soi mấy mùa trăng
Xưa em là chữ biếc,
Nằm giữa lòng cuốn kinh
Anh là thiền sư buồn,
Ngồi tụng dưới ánh trăng

Xưa ta hẹn với nhau,
Tìm nhau giữa vô thường
Anh hoá thân làm mực,
Thấm vào cuốn kinh thơm
Mai sau chờ nhau nhé,
Đầu thai vào kiếp hoa
Chốn mây mờ phiêu bạt,
Chờ đợi... chim hót ca

A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!
A ha, ta tuy hai mà một!
A ha, ta tuy một mà hai!