Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: thơ phổ nhạc (623)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 22:47

Muôn loài như sương rơi,
Xin làm hoa trắng đỡ
Hoa yêu sương chẳng rời,
Hoa yêu sương tuyệt vời
Muôn loài như cát trắng,
Xin làm dòng nước trong
Ra trùng dương tím mát,
Cát sông vẫn nguyện lòng

Muôn loài như mây lam,
Xin làm trời bát ngát
Cho mây trôi bạt ngàn,
Như sương trong rừng trầm
Muôn loài như hoa thắm,
Xin làm một ánh dương
Cây cỏ mừng ánh nắng,
Tiếng chim hót dị thường.

Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương thân!

Muôn loài như hương thơm,
Xin làm cơn gió sớm
Ðưa hương đi thập phương,
Nuôi trăng sao tỏ tường
Muôn loài như con suối,
Xin làm biển khát khao
Khi buồn như kiếp núi,
Nước mưa sẽ gột sầu
Xin làm mầu hoa kia,
Hoa vàng trong kiếp sống
Xin xanh như cỏ dại,
Bao Thu Ðông thường tại
Xin làm hạt cây nhé,
Cho đời hiện hữu Xuân
Xin làm chim gõ mõ,
Gõ tan kiếp hồng trần.

Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương thân!
Thương người như thương mình!
Thương người như thương thân!