Dựng lều lánh nạn xóm bên sông,
Lữ khách đầu xuân rộn rã lòng.
Vườn vắng, quả rơi, chim ríu rít,
Ao nhà, bèo rẽ cá thong dong.
Lang thang đến lễ ngôi chùa cổ,
Nhẹ nhõm đi tìm mấy lão nông.
Tùng cúc sao rồi, quê cũ hỡi?
Nhớ thương đau đáu mỗi mùa đông.

tửu tận tình do tại