Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2008 14:09

郭州判官迴京,送冠帶書帙藥材走筆謝之

去年夏首送夫君,
邂逅相逢今早春。
羽節踏殘南嶺瘴,
單衣帶得北京塵。
功名偶爾渾餘事,
風度憐渠近古今。
多少有懷須後會,
連床款款話情親。

 

Quách Châu phán quan hồi kinh, tống quan đới, thư trật, dược tài, tẩu bút tạ chi

Khứ niên hạ thủ tống phù quân,
Giải cấu tương kim tảo xuân.
Vũ tiết đạp tàn Nam Lĩnh chướng,
Đơn y đái đắc Bắc Kinh trần.
Công danh ngẫu nhĩ hồn dư sự,
Phong độ liên cừ cận cổ nhân.
Đa thiểu hữu hoài tu hậu hội,
Liên sàng khoản khoản thoại tình thân.

 

Dịch nghĩa

Đầu mùa hề năm trước tiễn đưa ông,
Đầu mùa xuân năm nay tình cờ lại gặp nhau.
Cầm cờ sứ đạp tan lam chướng núi Nam Lĩnh,
Áo đơn mang theo bụi bặm thành Bắc Kinh.
Công danh là việc ngẫu nhiên, tầm thường,
Mến phong dộ của ông gần được như người xưa.
Biết bao điều nhớ nhung chờ sau này gặp lại,
Nằm liền giường, thong thả nói chuyện tình thân.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Năm ngoái đầu hè tiễn sứ tinh,
Đầu xuân nay lại gặp thình lình.
Cờ lông phất nát mù Nam Lĩnh,
Áo mỏng mang về bụi Bắc Kinh.
Chuyện vặt, công danh chi sá kể,
Nếp xưa, phong độ khá khen anh.
Tình hoài bao nả chờ sau gặp,
Thong thả liền giường tỏ nỗi tình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu hè năm trước ông về kinh,
Lại gặp đầu xuân thật hữu tình.
Sứ cờ tan chướng núi Nam Lĩnh,
Áo đơn mang bụi thành Bắc Kinh.
Công danh là việc tầm thường quá,
Phong độ ông gần xưa nếp tinh.
Điều nhớ nhung chờ sau gặp lại,
Nằm bên thong thả chuyện tâm tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời