20/04/2024 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quách Châu phán quan hồi kinh, tống quan đới, thư trật, dược tài, tẩu bút tạ chi
郭州判官迴京,送冠帶書帙藥材走筆謝之

Tác giả: Phạm Nhữ Dực - 范汝翊

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hồ, thuộc Minh
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2008 14:09

 

Nguyên tác

去年夏首送夫君,
邂逅相逢今早春。
羽節踏殘南嶺瘴,
單衣帶得北京塵。
功名偶爾渾餘事,
風度憐渠近古今。
多少有懷須後會,
連床款款話情親。

Phiên âm

Khứ niên hạ thủ tống phù quân,
Giải cấu tương kim tảo xuân.
Vũ tiết đạp tàn Nam Lĩnh chướng,
Đơn y đái đắc Bắc Kinh trần.
Công danh ngẫu nhĩ hồn dư sự,
Phong độ liên cừ cận cổ nhân.
Đa thiểu hữu hoài tu hậu hội,
Liên sàng khoản khoản thoại tình thân.

Dịch nghĩa

Đầu mùa hề năm trước tiễn đưa ông,
Đầu mùa xuân năm nay tình cờ lại gặp nhau.
Cầm cờ sứ đạp tan lam chướng núi Nam Lĩnh,
Áo đơn mang theo bụi bặm thành Bắc Kinh.
Công danh là việc ngẫu nhiên, tầm thường,
Mến phong dộ của ông gần được như người xưa.
Biết bao điều nhớ nhung chờ sau này gặp lại,
Nằm liền giường, thong thả nói chuyện tình thân.

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân

Năm ngoái đầu hè tiễn sứ tinh,
Đầu xuân nay lại gặp thình lình.
Cờ lông phất nát mù Nam Lĩnh,
Áo mỏng mang về bụi Bắc Kinh.
Chuyện vặt, công danh chi sá kể,
Nếp xưa, phong độ khá khen anh.
Tình hoài bao nả chờ sau gặp,
Thong thả liền giường tỏ nỗi tình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhữ Dực » Quách Châu phán quan hồi kinh, tống quan đới, thư trật, dược tài, tẩu bút tạ chi