Gấu đen chụp ảnh
Gửi tặng bạn thân
Gấu trắng, thợ giỏi
“Tách” cái, chụp xong

Lúc nhận ảnh xem
Gấu đen trợn mắt:
- Sao mình bé choắt
Lại cụt cả chân?
Chụp chẳng nên thân
Này đây, trả cậu!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]