Mặt trăng cùng với mặt trời
Ở trên cao tít chẳng rơi bao giờ
Lại còn toả sáng nữa cơ
Thay nhau làm việc ngày giờ chẳng sai

Mặt trời dậy lúc ban mai
Canh cho trăng ngủ ngày dài bình yên
Mặt trời lặn, mặt trăng lên
Thay nhau trực nhật có đêm, có ngày.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]