Nhìn kìa đàn gà
Mào như hoa đỏ
Cáp thấp, cái cao
Đi, đi trên cỏ...

Gà đẹp, cả đàn
Gà em càng quý
“Cổ cao”, “Mái vàng”
Toàn gà chống Mỹ

Đố em biết đấy
Gà lo nghĩ gì?
Khi ăn, khi đẻ
Khi chạy, khi đi...?

Thơ về gà đây!
Gửi em thử đọc
Kìa! em lắng nghe
Gà đang “cục tác”
Gà bảo thơ này
Gà từng “đọc tất!”


Nguồn: Phạm Hổ, Chú bò tìm bạn, NXB Kim Đồng, 1970