Sinh ra trên cát nóng
Ăn bao hạt nắng tươi
Quả càng to càng nặng
Bổ ra thành mặt trời

Ăn mát ơi là mát
Bé thích lắm dưa ơi!