Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
15 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 11/11/2019 02:06 bởi tôn tiền tử
Phạm Đình Tân (1913-1992) bút hiệu Bảo Long, sinh tại làng Bảo Long, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Ông từng cộng tác với các báo Phụ nữ thời đàm, Thanh nghị, Thanh niên tại Hà nội và báo Phụng sự, Tinh thần, Văn đàn tại Sài Gòn. Năm 1984, ông sang Bỉ và Pháp đoàn tụ với gia đình rồi qua đời tại Paris, 1992.

Năm 1952, ông cho xuất bản tập thơ đầu tay Tiếng thầm với lời tựa của Thế Lữ. Thơ Phạm Đình Tân lại mang cung điệu trầm buồn, một thứ buồn mơ màng, mung lung, xa vẳng, rung lên như hoà hồn thơ vào vạn vật, rồi vạn vật mới thủ thỉ cùng ta.

Năm 1960, Tiếng thầm được tái bản cùng in chung với Lời thiêng, toàn tập gồm 46 bài thơ. Riêng tập Lời thiêng hầu hết dành cho thi ca tôn giáo.

 

Tuyển tập chung