Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:19

Tường đứng lắng nghe thời khắc vắng.
Mưa rơi trầm nhịp suốt canh thâu.
Bâng khuâng hồn trống mơ gieo nặng,
Chân trượt đường trơn khách dãi dầu!


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968