Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/11/2019 02:18

Trời xanh lạnh lẽo ánh sao,
Đêm nghe bình tịch trôi vào hư vô.
Thành khuya mơ tưởng bóng cờ,
Gió kênh cổng mọt, hồn xưa lách về.
Cỏ cao gầy nép bên hè,
Chân mơ rén nhẹ lần đi trong phòng.
Bụi dày phủ mác, gươm cong,
Tường xiêu, nón tướng dây thòng buông lơi.
Mùi xưa ẩm ướt tăm hơi,
Bây giờ oanh liệt một thời ngủ yên
Đêm nay chuột dậy đi tìm,
Nước rêu trong đá rùa im lặng chầu.
Thờ ơ mây cuốn về đâu?
Não nùng cú rúc trên lầu gác canh.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968