15.00
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Uẩn (2 bài)
- Hồ Chi Duật (1 bài)
- Bạch Phác (2 bài)
- Tạ Phương Đắc (5 bài)
- Đổng Văn Dụng (3 bài)
Tạo ngày 07/11/2018 08:58 bởi tôn tiền tử
Phương Hồi 方回 (1227-1305) người Hán ở huyện Hấp, Huy Châu (nay thuộc An Huy), tự Vạn Lý 萬里, Uyên Phủ 淵甫, hiệu Lư Cốc 虛谷, Tử Dương sơn nhân 紫陽山人, là thi nhân đời Nguyên. Ông đỗ tiến sĩ năm 1262 dưới thời Lý Tông nhà Nam Tống, làm Nghiêm Châu tri phủ. Khi quân Nguyên kéo đến, ông hàng Nguyên, được nhậm Kiến Đức lộ tổng quản, ít lâu sau bãi quan ngao du Hàng Châu tới cuối đời. Tác phẩm có Đồng Giang tập 桐江集.