Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 16/10/2011 20:59

Bệnh trung thư hoài

Bình sinh chính trực hựu trung thành,
Tráng chí cao huyền nhật nguyệt minh.
Bút hạ tiện giao phong vũ động,
Thi thành giải sử quỷ thần kinh.
Tùng ư tuế hật tiết vưu kính,
Mai hưởng xuân tiên sắc dũ thanh.
Vinh tiến an bài thiên mệnh định,
Cổ lai bạch ốc khởi công khanh.


Bài thơ trên được rút từ tập Ngôn chí thi tập.

Nguồn: Phùng Khắc Khoan, Cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Bình sinh chính trực lại trung thành
Tráng chí cao ngời nhật nguyệt minh
Hạ bút làm cho mưa gió động
Thành thơ khiến được quỷ thần kinh
Tùng sau năm rét tiết càng cứng
Mai trước xuân hoa sắc vẫn xanh
Vinh hiển do trời an định sẵn
Nhà tranh có chí vẫn thành danh

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh chính trực trung thành,
Cao ngời tráng chí sáng trời trăng sao,
Hạ bút mưa gió động ào,
Thành thơ khiến được quỷ nhào thần kinh.
Tùng sau năm rét cứng mình,
Trước xuân mai vẫn xanh hình sắc hoa,
Trời an định sẵn vinh hoa,
Nhà tranh có chí vẫn là thành danh.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời