Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi bruce lee vào 17/10/2011 20:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 05/05/2020 22:05

病中書懷其一

平生正直又忠誠,
壯志高懸日月明。
筆下便教風雨動,
詩成解使鬼神驚。
松於歲後節尤勁,
梅向春先色愈清。
榮進安排天命定,
古來白屋起公卿。

 

Bệnh trung thư hoài kỳ 1

Bình sinh chính trực hựu trung thành,
Tráng chí cao huyền nhật nguyệt minh.
Bút hạ tiện giao phong vũ động,
Thi thành giải sử quỷ thần kinh.
Tùng ư tuế hậu tiết vưu kính,
Mai hướng xuân tiên sắc dũ thanh.
Vinh tiến an bài thiên mệnh định,
Cổ lai bạch ốc khởi công khanh.

 

Dịch nghĩa

Ta bình sinh vốn chính trực lại trung thành,
Tráng chí cao minh như mặt trăng mặt trời.
Hạ bút khiến gió mưa phải động,
Thơ viết xong, quỷ thần cũng phải kinh.
Cây thông thêm năm tháng đốt càng cứng,
Cây mai trước tiết xuân về sắc càng thanh khiết.
Phú quý vinh hoa mệnh trời đã định sẵn,
Xưa nay vẫn có xuất thân nghèo hèn mà làm đến công khanh.


Nguồn: Trần Lê Sáng, Phùng Khắc Khoan, cuộc đời và thơ văn, NXB Hà Nội, 1985

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Bùi Duy Tân

Bình sinh chính trực lại trung thành
Tráng chí cao ngời nhật nguyệt minh
Hạ bút làm cho mưa gió động
Thành thơ khiến được quỷ thần kinh
Tùng sau năm rét tiết càng cứng
Mai trước xuân hoa sắc vẫn xanh
Vinh hiển do trời an định sẵn
Nhà tranh có chí vẫn thành danh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bình sinh chính trực trung thành,
Cao ngời tráng chí sáng trời trăng sao,
Gió mưa hạ bút động ào,
Thành thơ khiến được quỷ nhào thần kinh.
Tùng sau năm rét cứng mình,
Trước xuân mai vẫn xanh hình sắc hoa,
Trời an định sẵn vinh hoa,
Nhà tranh có chí vẫn là thành danh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời