Này bài ca, hãy vỗ cánh nhanh
Hãy đến nói trước mặt nàng
Bởi trong lòng ta chung thuỷ
Đã chiếu một tia vui mừng,

Hào quang thánh nữ xua tan
Bóng đêm trên tình bay lượn:
Khinh khi, nghi hoặc, kinh hoàng,
Này đây là ngày thật lớn!

Đã lâu lặng câm, nhát đảm,
Em nghe chăng, này nỗi hân hoan?
Như tiếng sơn ca sinh động
Trong bầu trời sáng hát vang.

Vậy nhé, bài ca thơ dại
Không niềm hối tiếc vu vơ,
Chính nàng ta đã đợi chờ
Sau cùng nàng đang trở lại.

tửu tận tình do tại