Thói quen bước dạo
Thói quen chạy nhảy
Đất đầy cây và nơi vây thưa thớt
Bé hơn một quốc gia
Nhưng đất rộng vô song
Đất thuộc về tôi nơi đây và nơi đó
Ở bất cứ nơi đâu khác nữa
Làm một cử chỉ để cười vui
Đưa tay hái
Các cây và các người đi dạo
Các bóng hình các gậy cầm tay
Đất chia ra rộng khắp


Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)