16/01/2021 13:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạo chơi
Promenade

Tác giả: Paul Éluard - Eugène Émile Paul Grindel

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2018 19:07

 

Nguyên tác

Habitude de marcher,
Habitude de courir,
Terre couverte et découverte,
Plus petite qu’un empire,
Bien étendue,
Mienne ici et là,
Ailleurs aussi,
Avec le geste pour rire
De cueillir
Les arbres et les promeneurs,
Leurs ombres et leurs cannes,
Le sol partout divisé.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Sanh

Thói quen bước dạo
Thói quen chạy nhảy
Đất đầy cây và nơi vây thưa thớt
Bé hơn một quốc gia
Nhưng đất rộng vô song
Đất thuộc về tôi nơi đây và nơi đó
Ở bất cứ nơi đâu khác nữa
Làm một cử chỉ để cười vui
Đưa tay hái
Các cây và các người đi dạo
Các bóng hình các gậy cầm tay
Đất chia ra rộng khắp
Nguồn: Thơ Paul Eluard (song ngữ), Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Paul Éluard » Dạo chơi