Vẻ đẹp nhất hiện về trong buổi hoàng hôn.
Cả tình yêu được bầu trời thu chứa.
Trong ánh sáng sẫm màu vây bủa.
Phủ trùm lên mặt đất bao la.
Phủ trùm lên thành phố rực đèn hoa.

Tất cả là tình yêu, tất cả được bàn tay dịu dàng ve vuốt.
Thượng đế sẽ san bằng những bãi bờ xa khuất.
Mọi thứ đều gần nhưng mọi thứ đều xa.
Mọi thứ cho con người vay mượn, được ban ra.

Tất cả là của tôi, tất cả sẽ được tôi lấy mất.
Và mọi thứ cũng làm nên trong khoảnh khắc.
Mây trời, mặt đất, cỏ cây...
Tôi sẽ lang thang dạo khắp đó đây.
Một mình, không dấu vết.