Chia tay hoàng hôn

Anh phải về thôi, xa em thôi
Hoàng hôn yên lặng cũng theo về
Giọt nắng cuối ngày rơi xuống tóc
Mà thôi lời từ biệt chẳng lên môi

Anh phải về thôi xa em thôi
Xa hàng cây đêm hò hẹn ta ngồi
Hoa khế rụng tím ngần lối nhỏ
Để mãi lòng ta xao xuyến bồi hồi

Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ
Anh mang theo về con tim cô đơn!

Chia tay em chia tay hoàng hôn
Chia tay em chia tay hoàng hôn
Gửi lại cho em trái tim thắp lửa
Gửi lại cho em một nửa vầng trăng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.