Ca thì lúa, múa thì cau
Hiu hiu nắng, gió, rầu rầu mộ, bia
Xuân Hoà trách móc Hà Khê
Đã thương Xước Dũ còn mê Long Hồ

Trúc Lâm đợi, Lựu Bảo chờ
Bồn Trì, Bồn Phổ biết mô mà lần
Hoàng hôn chầm chậm gót chân
Nghe Kim Long thở mà An Ninh buồn.