Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đặng Trần Côn (17 bài)
- Phan Kính (2 bài)
- Phạm Đình Trọng (2 bài)
- Trần Văn Trứ (3 bài)
- Nguyễn Cư Trinh (17 bài)
Tạo ngày 26/01/2015 11:50 bởi tôn tiền tử
Ninh Ngạn (1715-1781) tự Dã Hiên, hiệu Hy Tăng cư sĩ. Ông còn là người có công khai hoang lập ấp ở xã Côi Trì, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Ông đi thi hội không đỗ, bèn đem sở học viết thành bộ sách "Vũ Vu thiển thuyết", chú tâm dạy học, đem điều nghĩa cổ vũ Văn hội, đặt lệ nuôi các bậc kỳ lão, đề xuất việc khẩn hoang, vạch ra cương giới ruộng đồng, mở chợ xây cầu gây dựng phúc ấm cho hương thôn. Ông là em của Ninh Địch và là cha của Ninh Tốn.