Nơi hàm răng có buổi sáng
và trên da mang sắc đêm
Đố biết ai nào ? đố biết ?
- Người da đen

Là cô em gái và chẳng đẹp gì
Anh phải làm theo cô ta sai phái
Là ai ? đố biết ai nào ?
- Cái đói

Nó là nô lệ của lũ hắc nô
Nhưng với bọn chủ lại có quyền chuyên chế
Là ai ? đố biết ai nào ?
- Cây mía

Bàn tay này vờ vĩnh lố lăng
Rõ hết chuyện tay kia xấu xí
Là ai ? đố biết ai nào ?
- Của bố thí

Còn ai đó rưng rưng giọt lệ
Sau nụ cười tập nhoẻn trên môi
Là ai ? đố biết ai nào ?
- Tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)