Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Vương Miện (20 bài)
- Dương Duy Trinh (29 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
Tạo ngày 30/04/2007 08:27 bởi Vanachi
Nhậm Dục 任昱, tự Tắc Minh 則明 người đời Nguyên, người Tứ Minh 四明 (nay thuộc thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc).