Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 01/01/2019 08:40 bởi tôn tiền tử
Nguyễn Xung Ý 阮冲懿 người làng Kim Đôi (Quế Võ), tiến sĩ đời Lê Thánh Tông.