Mắt nhìn không thấy núi
Lúa sạ xanh tới trời
Đường chiều chợt bối rối
Màu chiều trên xe lôi

Bạc Liêu rồi Giá Rai
Gập ghềnh đường đá mỏi
Sắp đến rồi huyện cuối
Thoáng mùi rong biển ơi

Sắp đến rồi Cà Mau
Nơi cá tôm tụ hội
Khô sặt với càng xanh
Mảng lưng trần kéo lưới

Khấp khểnh bánh xe lôi
Con đường về cuối đất
Bóng nhỏ nơi cùng trời
Nhớ lục bình tím ngát

Con đường tìm về mình
Đường đá dài lăng lắc
Thương ai mà che mặt
Đôi mắt chiều Cà Mau.