Một đêm xa nước đốt trầm nhớ
Câu hát bay lên từ cánh đồng rạ
Con cò gày cực nhọc nuôi con
Chiêm mùa mơ nong thóc vàng

Tôi yêu đất nước tôi
Đầu hạ tắm suối Mường
Ăn thịt thú rừng sưởi lửa trong thung
Tiếng sóng vỗ vào trăng đến khuyết

Mẹ cha thương nhau trên xứ sở xương rang
Quê cát nghèo vắng cỏ
Cái nắng đến say cái gió đến buồn
Dắt dìu nhau chập chùng đồi nương

Tôi yêu đất nước tôi
Tiếng đàn đá gọi hoang dã
Tiếng cồng tiếng tù và gọi chiều
Tiếng mõ trâu nương cao đìu hiu
Chiêm chiếp tiếng gà trưa mổ nắng
Bước chân đường mòn một thời ra trận

Tôi nhớ
Cây mắm mọc tới đâu bước chân người
                         tới đó
Chiến tranh đã đi qua
Những ngôi nhà được xây trên mất mát
                              âm thầm của mẹ
Thảng thốt tiếng báo động trí nhớ trẻ thơ
Trên tuổi xuân người vợ mất chồng
Thức thâu đêm chờ tiếng kẹt cửa.