Lửa đỏ nọc
Gỗ thông cháy bay mùi nhựa thơm
Mùi cá đuối, mùi mực, mùi tôm
Những con cá mắt trừng nhớ biển

Gió mặn mòi thổi qua tháng năm
Đêm mịn màng chập chờn lửa đuốc
Người bán đông người xem chợ
                  cũng đông
Chợ cá đêm hè nơi miền cát

Con thu xanh biếc, con mú vàng
Con dìa đốm hoa, con hồng đỏ
Tôm hùm như ông tướng Tàu xưa
Hoa trái biển ngày mùa đầy chợ

Nhờ ơn biển có con cá tươi
Cho xóm chài nghèo bên bãi sú
Con cá cơm mùa đói ăn thay cơm
Nồi canh bầu gặp hôm trời tố

Chợ cá đêm đông đến sáng đêm
Tháng đủ ba mươi phiên chợ họp.