Lại về đất mũi Cà Mau
Chà Là, Cái Nước, một màu đước xanh
Xóm chài, nò sáo vây quanh
Lưới giăng mặt sóng, đáy canh ngọn triều

Đầm Dơi, mây đỏ ráng chiều
Nắng thơm khô cá, gió dìu thuyền câu
Thuyền đưa bạn đến thăm nhau
Đôi ly rượu đế, mấy xâu tôm càng.

Thương nhau nghìn dặm tấc gang
Năm Căn sáng quá trăng vàng thêm xuân
Biển xa như xích lại gần
Ước chi ra đó một lần, Hòn Khoai...


Năm Căn tháng 3-91

Nguồn: Tố Hữu, Một tiếng đờn, NXB Văn học, 1992