15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 04/06/2016 09:44

七夕

昔年秋夕笑牽牛,
今對牽牛只自羞。
雲架星橋盈有鵲,
水橫漢渚靜無鳩。
蝶霄少慰三秋夢,
鷄曉隨催七夕愁。
天上果知人事否,
世情大抵薄如秋。

 

Thất tịch

Tích niên thu tịch tiếu Khiên ngưu,
Kim đối khiên ngưu chỉ tự tu.
Vân giá tinh kiều doanh hữu thước,
Thuỷ hoành hán chử tĩnh vô cưu.
Điệp tiêu thiểu uỷ tam thu mộng,
Kê hiểu tuỳ thôi thất tịch sầu.
Thiên thượng quả tri nhân sự bĩ,
Thế tình đại để bạc như thu.

 

Dịch nghĩa

Đêm mồng bảy mùa thu năm xưa ta cười sao Khiên ngưu
Năm nay đối diện với sao Khiên ngưu riêng tự thẹn mình
Sao bắc cầu trong mây rộn ràng chim thước
Nước mênh mông bãi sông Hán vắng vẻ chim cưu
Hồn bướm đêm thanh hơi thoả giấc mộng ba thu
Tiếng gà gáy sáng giục lòng người buồn đêm thất tịch
Trên trời không hay có biết việc người đời không
Tình đời đại để mỏng như mây mùa thu[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Đêm thu năm ngoái bỡn sao Ngưu,
Nay thấy sao Ngưu thẹn với nhau.
Lởn vởn cầu sao đầy cái thước,
Mông mênh bãi Hán vắng chim cưu.
Ba thu giấc mộng mơ màng tiếc,
Một tiếng canh gà giục dạ rầu.
Nhân sự chẳng hay trời có biết,
Tình đời đại để bạc như thu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thu xưa mồng bảy ta cười Ngưu,
Nay đối diện ngưu tự thẹn người,
Rộn rã cầu sao chim thước, khách,
Bao la bãi Hán vắng chim cưu.
Ba thu giấc mộng hồn mơ tiếc,
Giục giã canh gà thất tịch sầu.
Việc của người trời nay có biết,
Tình đời đen bạc tựa mây thu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời