Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2016 17:09, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/06/2016 17:15

父喪望日後感作

本學賢關禮義遺,
那堪心事兩相違。
奠虧佳品因蔬食,
衰欠新裁用葛衣。
病後癡狂因亂酒,
喪中哀怨故多詩。
自知禮法成流放,
況復家貧歲又饑。

 

Phụ tang vọng nhật hậu cảm tác

Bản học hiền quan lễ nghĩa di,
Na kham tâm sự lưỡng tương vi.
Điện khuy giai phẩm nhân sơ thực,
Thôi khiếm tân tài dụng cát y.
Bệnh hậu si cuồng nhân loạn tửu,
Tang trung ai oán cố đa thi.
Tự tri lễ pháp thành lưu phóng,
Huống phục gia bần tuế hựu ky (cơ).

 

Dịch nghĩa

Vốn học cửa thánh hiền, lễ nghĩa xưa để lại
Khốn nỗi lòng và việc, hai cái đó lại trái với nhau
Cúng tế thiếu của ngon là vì thường chỉ có cơm rau
Áo tang không có tiền may mới phải dùng áo vải cũ
Sau khi ốm dậy sinh ra si cuồng vì hay quá chén
Trong khi có tang vì ai oán cho nên làm thơ nhiều
Tự biết rằng đối với lễ pháp thực là mình đã buông tuồng
Phương chi nhà thì nghèo lại gặp năm đói


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Lễ nghĩa hiền nho học tự xưa,
Trái chiều tâm sự ngán hay chưa.
Tế không vật quý dâng cơm hẩm,
Xô thiếu tiền may tạm vải thưa.
Ốm dậy ngây ngô do quá chén,
Tang buồn rầu rĩ hoá nhiều thơ.
Biết mình phóng túng thành sai lễ,
Cảnh đã nghèo năm lại mất mùa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vốn học thánh hiền lễ nghĩa xưa,
Nỗi lòng và việc khó cho vừa,
Cơm rau chỉ tế không đồ lạ,
Sô chẳng tiền may tạm vải thưa.
Ốm dậy si cuồng do quá chén,
Trong tang ai oán hoá nhiều thơ.
Buông tuồng tự biết sai lề pháp,
Lại gặp nhà nghèo năm mất mùa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời