Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2016 08:01

胡城懷古

七里遺城在廣州,
胡家從此築民愁。
篡國奸謀浮魏晉,
營都妄意擬殷周。
草荒孤壘霜痕濕,
麥秀方湖月色幽。
千古興亡成往事,
姜娘貞節石仍留。

 

Hồ thành hoài cổ

Thất lý di thành tại Quảng châu,
Hồ gia tòng thử trúc dân sầu.
Soán quốc gian mưu phù Nguỵ Tấn,
Dinh đô vọng ý nghĩ Ân Chu.
Thảo hoang cô luỹ sương ngân thấp,
Mạch tú phương hồ nguyệt sắc u.
Thiên cổ hưng vong thành vãng sự,
Khương nương trinh tiết thạch nhưng lưu.

 

Dịch nghĩa

Thành cũ rộng bảy dặm còn lại ở đất Quảng Hoá
Nhà Hồ từ đấy đắp nên nỗi sầu oán của nhân dân
Mưu gian cướp nước quá hơn nhà Nguỵ, nhà Tấn
Ý nghĩ ngông cuồng muốn mở mang đô ấp sánh với nhà Ân, nhà Chu
Cỏ mọc luỹ hoang sương xuống dầm dề
Lúa tốt hồ vuông bóng trăng ảm đạm
Ngàn xưa bao chuyện hưng vong thành việc đã qua
Mà hòn đá trinh tiết nàng Khương vẫn còn mãi mãi


Hồ thành (Thành nhà Hồ) ở huyện Quảng Hoá (nay là huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Bảy dặm thành xưa đất Quảng châu,
Nhà Hồ xây với nỗi dân sầu.
Cướp nước mưu gian hơn Tấn, Nguỵ,
Định đô ý muốn sánh Ân, Chu.
Cỏ che luỹ vắng, hơi sương ướt,
Lúa tốt hồ vuông, bóng nguyệt mù.
Ngàn thuở hưng vong thành việc cũ,
Nàng Khương trinh tiết đá còn lưu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bảy dặm thành xưa đất Quảng Hoá
Nhà Hồ xây thành khiến dân sầu,
Mưu gian cướp nước hơn Nguỵ, Tấn,
Ý nghĩ ngông cuồng sánh Ân, Châu.
Cỏ mọc luỹ hoang sương xuống ướt,
Hồ vuông lúa tốt bóng trăng mờ.
Thịnh suy ngàn thuở thành như cũ,
Trinh tiết Nàng Khương đá giữ lâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời