01/10/2023 21:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hồ thành hoài cổ
胡城懷古

Tác giả: Nguyễn Xuân Ôn - 阮春溫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2016 08:01

 

Nguyên tác

七里遺城在廣州,
胡家從此築民愁。
篡國奸謀浮魏晉,
營都妄意擬殷周。
草荒孤壘霜痕濕,
麥秀方湖月色幽。
千古興亡成往事,
姜娘貞節石仍留。

Phiên âm

Thất lý di thành tại Quảng châu[1],
Hồ gia tòng thử trúc dân sầu.
Soán quốc gian mưu phù Nguỵ Tấn[2],
Dinh đô vọng ý nghĩ Ân Chu.
Thảo hoang cô luỹ sương ngân thấp,
Mạch tú phương hồ nguyệt sắc u.
Thiên cổ hưng vong thành vãng sự,
Khương nương[3] trinh tiết thạch nhưng lưu.

Dịch nghĩa

Thành cũ rộng bảy dặm còn lại ở đất Quảng Hoá
Nhà Hồ từ đấy đắp nên nỗi sầu oán của nhân dân
Mưu gian cướp nước quá hơn nhà Nguỵ, nhà Tấn
Ý nghĩ ngông cuồng muốn mở mang đô ấp sánh với nhà Ân, nhà Chu
Cỏ mọc luỹ hoang sương xuống dầm dề
Lúa tốt hồ vuông bóng trăng ảm đạm
Ngàn xưa bao chuyện hưng vong thành việc đã qua
Mà hòn đá trinh tiết nàng Khương vẫn còn mãi mãi

Bản dịch của Nguyễn Đức Vân, Hà Văn Đại

Bảy dặm thành xưa đất Quảng châu,
Nhà Hồ xây với nỗi dân sầu.
Cướp nước mưu gian hơn Tấn, Nguỵ,
Định đô ý muốn sánh Ân, Chu.
Cỏ che luỹ vắng, hơi sương ướt,
Lúa tốt hồ vuông, bóng nguyệt mù.
Ngàn thuở hưng vong thành việc cũ,
Nàng Khương trinh tiết đá còn lưu.
Hồ thành (Thành nhà Hồ) ở huyện Quảng Hoá (nay là huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá)

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Xuân Ôn (in lần thứ hai), NXB Văn học, 1977
[2] Tư Mã Viêm nhà Tấn cướp ngôi vua nhà Nguỵ và Tào Phi nhà Nguỵ cướp ngôi vua nhà Hán.
[3] Tục truyền khi Hồ Quý Ly cho đắp gấp thành này, Cống sinh họ Trần vì không đốc thúc dân phu đắp xong thành theo kế hoạch nên bị giết, vợ là nàng Khương đập đầu vào đá mà chết, nay còn dấu tích và miếu thờ ở góc thành nhà Hồ.
[1] Tức huyện Quảng Hoá (nay là huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hoá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Xuân Ôn » Hồ thành hoài cổ