15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2016 21:00, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 04/06/2016 06:41

讀莊周養生篇感懷

誰謂吾生也有涯,
養生無術自憐哀。
那堪七倒八顛去,
況復千憂萬感來。
君子有窮悲汎濫,
英雄無用悔塵埃。
逍遙未解莊生意,
萬里鵬風負壯懷。

 

Độc Trang Chu “Dưỡng sinh thiên” cảm hoài

Thuỳ vị ngô sinh dã hữu nhai,
Dưỡng sinh vô thuật tự liên ai.
Na kham thất đảo bát điên khứ,
Huống phục thiên ưu vạn cảm lai.
Quân tử hữu cùng bi phiếm lạm,
Anh hùng vô dụng hối trần ai.
Tiêu dao vị giải Trang sinh ý,
Vạn lý bằng phong phụ tráng hoài.

 

Dịch nghĩa

Ai bảo cuộc đời của ta là có hạn
Riêng tự thương mình không có thuật để dưỡng sinh
Khốn nỗi đã thất điên bát đảo đi rồi
Phương chi lại muôn cảm ngàn lo dồn đến mãi
Quân tử có lúc cùng, đáng thương ở chỗ tự mình buông thả
Anh hùng không có chỗ thi thố tài năng tiếc mình sống lẫn trong cõi tục
Không hiểu ý Tiêu dao của ông Trang tử là như thế nào
Muôn dặm gió chim bằng luống phụ với hoài bão lớn lao của mình


Trang Chu (365-290 TrCN) là triết gia thời Chiến Quốc, tác giả Nam Hoa kinh. Dưỡng sinh là một thiên trong 7 thiên thuộc phần Nội thiên trong sách Nam Hoa kinh (tên đầy đủ của thiên này là Dưỡng sinh chủ).

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ai rằng cuộc sống có thời,
Dưỡng sinh không thuật ngậm ngùi lòng riêng.
Ngán thân bảy nổi ba chìm,
Đời còn đưa tới muôn nghìn cảm thương.
Vận cùng quân tử lỡ làng,
Trần ai tiếc nỗi dở dang anh hùng.
Tiêu dao chưa hiểu thấu cùng,
Cánh bằng vạn dặm phụ lòng nam nhi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ai cho sống có hạn trên đời,
Không thuật dưỡng sinh đáng ngậm ngùi,
Muôn cảm ngàn lo dồn đến mãi,
Ngán thân bảy nổi ba chìm rồi.
Lúc cùng quân tử thường ê mặt,
Không chỗ anh hùng tài trổ thôi.
Trang tử Tiêu dao thật khó hiểu,
Cánh bằng luống phụ muôn ngàn người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời