Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:14

三月晦日江上吟

不辨天涯與水涯,
半空雲日意俱遲。
三春終古何能已,
一掉清江恣所之。
流水桃花朝欲浪,
海門煙雨暮相吹。
遊人纔領東風送,
還送東風又此辰。

 

Tam nguyệt hối nhật giang thượng ngâm

Bất biện thiên nhai, dữ thuỷ nhai,
Bán không vân nhật ý câu trì.
Tam xuân chung cổ hà năng dĩ,
Nhất trạo thanh giang tứ sở chi.
Lưu thuỷ đào hoa triêu dục lãng,
Hải môn yên vũ mộ như xuy.
Du nhân tài lĩnh đông phong tống,
Hoàn tống đông phong hựu thử thì.

 

Dịch nghĩa

Đêm ba mươi nên trời tối mò mò, khó phân biệt đâu là chân trời đấu là mặt nước,
Ý hẳn vừng hồng và đám mây kia đều bị chậm trễ ở giữa trời.
Từ xưa ba tiết xuân mà sao mà đi hết đi được,
Đẩy một mái chèo cho thuyền trôi ra giữa dòng nuớc trong xanh, rồi thả cho thuyền muốn trôi đi đâu thì trôi.
Mai đây hoa đào cuốn theo dòng nước (thì xuân tàn thì hoa rụng lạ gì sẽ thường xưa nay?),
Bây giờ trong đêm tối cảm thấy mưa như từ miệng biển (cửa biển) phun ra.
Khách đi chơi thuyền, bổng dưng mà được gió đông theo tiễn đưa,
Cùng một lúc ấy khách cũng tiễn đưa gió đông đi một thể.


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Khó phân mặt đất với chân trời,
Bóng ác trong mây chẳng chiếu soi.
Ba tháng xuân dài ngày chửa hết,
Một dòng nước bạc, thuyền còn xuôi.
Đã nghe mưa bụi ngoài bờ nổi,
Sẽ thấy hoa đào trên sóng trôi.
Đưa tiễn khách du, cơn gió thối,
Khách du cũng biệt gió đông thôi!


Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Nước trời nào thấy chi chi
Trong mây do dự việc gì vừng soi
Xuân đi nào đã đi dài
Giữa giòng thả mặc thuyền trôi phương nào.
Mai coi sóng cuộc hoa đào
Giờ nghe miệng biển phì phào mưa bơi
Gió đâu theo tiễn thuyền ai,
Thuyền ai cũng tiễn gió xuôi một lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Không phân được chân trời mặt nước
Hẳn là mây che mặt trời rồi
Ba xuân khó hết rong chơi
Mái chèo khua nhẹ thuyền trôi an nhàn
Sáng đào cuốn muốn tràn bờ nước
Chiều khói mưa bay ngược ngoài khơi
Gió xuân vừa tiễn khách rồi
Đồng thời khách cũng tiễn rời gió xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đêm đen đâu rõ đất và trời,
Bóng ác mây kia chậm giữa khơi.
Xuân tiết dài sao đi hết được,
Giữa dòng thuyền mái tự do trôi.
Xuân tàn đào rụng theo dòng nước,
Mưa tối như từ miệng biển trồi.
Khách bổng chơi thuyền được gió tiễn,
Đồng thời khách cũng tiễn xuân rời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời