07/07/2022 14:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam nguyệt hối nhật giang thượng ngâm
三月晦日江上吟

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 30/12/2014 18:14

 

Nguyên tác

不辨天涯與水涯,
半空雲日意俱遲。
三春終古何能已,
一掉清江恣所之。
流水桃花朝欲浪,
海門煙雨暮相吹。
遊人纔領東風送,
還送東風又此辰。

Phiên âm

Bất biện thiên nhai, dữ thuỷ nhai,
Bán không vân nhật ý câu trì.
Tam xuân chung cổ hà năng dĩ,
Nhất trạo thanh giang tứ sở chi.
Lưu thuỷ đào hoa triêu dục lãng,
Hải môn yên vũ mộ như xuy.
Du nhân tài lĩnh đông phong tống,
Hoàn tống đông phong hựu thử thì.

Dịch nghĩa

Đêm ba mươi nên trời tối mò mò, khó phân biệt đâu là chân trời đấu là mặt nước,
Ý hẳn vừng hồng và đám mây kia đều bị chậm trễ ở giữa trời.
Từ xưa ba tiết xuân mà sao mà đi hết đi được,
Đẩy một mái chèo cho thuyền trôi ra giữa dòng nuớc trong xanh, rồi thả cho thuyền muốn trôi đi đâu thì trôi.
Mai đây hoa đào cuốn theo dòng nước (thì xuân tàn thì hoa rụng lạ gì sẽ thường xưa nay?),
Bây giờ trong đêm tối cảm thấy mưa như từ miệng biển (cửa biển) phun ra.
Khách đi chơi thuyền, bổng dưng mà được gió đông theo tiễn đưa,
Cùng một lúc ấy khách cũng tiễn đưa gió đông đi một thể.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Khó phân mặt đất với chân trời,
Bóng ác trong mây chẳng chiếu soi.
Ba tháng xuân dài ngày chửa hết,
Một dòng nước bạc, thuyền còn xuôi.
Đã nghe mưa bụi ngoài bờ nổi,
Sẽ thấy hoa đào trên sóng trôi.
Đưa tiễn khách du, cơn gió thối,
Khách du cũng biệt gió đông thôi!
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Tam nguyệt hối nhật giang thượng ngâm