Không lạnh buốt chẳng nóng ran
Biển se sẽ hát Nha Trang dập dềnh

Lòng tôi man mác mạn thuyền
Lênh đênh sóng vỗ đôi miền Bắc Nam

Trời kia nghi ngút khói nhang
Bàn thờ tiên tổ ai đang vọng về

Mẹ ngồi đan áo bên hè
Màu len ấm rực bộn bề ngày đông

Con đi ... sóng vỗ ... sóng vồng
Nha Trang gặp Tết và lòng gặp quê

Cùng là Tổ quốc là nhà
Ngôi sao cháy đâu nề hà bão giông

Đã quen sông Cái mặn nồng
Nghe lau vuốt gió tháp hồng xa xưa

Quen cầu Trần Phú nắng mưa
Dựng lên thành phố ai đưa chân về

Người đi sắm Tết rực cờ
Tôi đi sắm chút hồn quê rộn ràng

Không lạnh buốt chẳng nóng ran
Biển se sẽ hát Nha Trang dập dềnh


Nha Trang, xuân 2011