Cây bàng mùa đông
Đứng trần
Giữa gió
Còn manh
Lá đỏ
Gió cũng giật luôn
Em thương
Cây đứng
Một mình
Rét run.

Bỗng dưng
Xuân đến
Bẽn lẽn
Nhú mầm
Một trăm
Lá nhỏ
Lớn lên
Lớn lên…
Mặc cho gió thổi
Lá bàng
Xanh thêm.

Mùa hè
Nóng nực
Bàng đội nắng trời
Dành vuông bóng mát
Che cho
Bao người…