Sáng, mọi người đi vắng
Mỗi mèo con ở nhà
Ngồi bên cây, sưởi nắng
Bỗng cơn gió lướt qua.

Mèo dỏng tai nghe ngóng
Có tiếng gì lao xao?
Ngước nhìn lên cành cao:
Lá, lá xoè tay vẫy.

Chợt mèo ta nhìn thấy
Dưới cây: hoa dập dờn!
Lạ quá, chạy đến vờn
Hoa chạy lui, chạy tới.

Ô kìa, hoa đứng lại?
Mèo vội nhìn lên cây
Thì ra: gió ngừng thổi
Hoa nắng vờ ngủ say!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]