13.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/04/2007 20:29, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 04/09/2008 08:46

漫成其二

博山香燼午窗虛,
懶性從來愛索居。
家有琴書兒輩樂,
門無車馬故人疏。
齏鹽隨分安衡泌,
湖海棲身憶釣魚。
與世漸疏頭向白,
東山日日賦歸輿。

 

Mạn thành (I) kỳ 2

Bác sơn hương tẫn ngọ song hư,
Lạn tính tòng lai ái tác cư.
Gia hữu cầm thư nhi bối lạc,
Môn vô xa mã cố nhân sơ.
Tê diêm tuỳ phận an hoành bí,
Hồ hải thê thân ức điếu ngư.
Dữ thế tiệm sơ đầu hướng bạch,
Đông Sơn nhật nhật phú quy dư.

 

Dịch nghĩa

Lò trầm hương đã cháy hết, cửa sổ buổi trưa để ngỏ
Tính lười trước nay vốn thích ở một mình
Nhà có đàn có sách thì con cháu vui
Ngoài cửa không có xe ngựa tức bạn bè xa
An phận muối dưa nơi cửa ngõ thô sơ, nước non rộng rãi
Nương mình chỗ hồ biển nhớ thú chài lưới
Dần bớt thân thiện với cuộc đời đầu tóc đã đốm bạc
Ngày ngày cứ nuôi ý về núi Đông Sơn chăng?


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Cao Phan

Lò hương trưa lụn, cửa song hờ
Sống lẻ riêng mình, tính biếng ưa
Nhà có sách đàn, con cái thích
Ngõ không xe ngựa, bạn bè thưa
Muối dưa, nước suối, cài sơ cửa
Hồ biển câu, chài, nhớ tự xưa
Vừa lánh xa đời đầu đã bạc
Đông Sơn chốn ẩn muốn về ư?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của nhóm Đào Duy Anh

Đỉnh trầm hương lọn ngỏ song thưa,
Vì nhác lẻ loi vốn vẫn ưa.
Nhà có sách đàn con cái thích,
Cửa không xe ngựa bạn bè thưa.
Muối dưa tuỳ phận yên lều cỏ,
Hồ biển nương thân nhớ thú xưa.
Với thế lơ là, đầu muốn bạc,
Đông Sơn khao khát trở về chưa?


Nguồn: Đào Duy Anh, Nguyễn Trãi toàn tập, NXB Khoa học xã hội, 1976
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Thân nhàn mừng rỗi việc công,
Cửa cài lui tới cũng không mấy người.
Đầy nhà bách tỏa thơm hơi,
Tùng reo gối động đêm vui chén trà.
Sửa mình vốn chí của ta,
Lập thân sách chẳng đọc qua cho nhiều.
Bình sinh vu khoát lắm điều,
Bệnh nhiều khó chữa thêm đeo tuổi già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lò trầm cháy hết ngỏ song trưa,
Đơn độc xưa nay vốn vẫn ưa.
Đàn sách nhà nhiều con cháu thích,
Ngựa xe cửa vắng bạn bè thưa.
Muối dưa an phận nơi đồng rộng,
Hồ biển nương mình thú lưới chài.
Việc thế ít màng đầu đốm bạc,
Đông Sơn nuôi ý về ngày ngày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời