Tập thơ "Những tích tắc quanh tôi" (NXB Hội Nhà văn, 2011).